វ័យកាន់តែកើនឡើងក៏មិនភ័យខ្លាចឃើញចាស់ ឲ្យចេះពីគន្លឹះស្លៀកពាក់ទាំងនេះ

  • 2019-09-05 11:52:59 AM
  • ចំនួនមើល 1148 ដង

វ័យ​កាន់​តែ​កើន​ឡើង​ក៏​មិន​ភ័យ​ថា​ខ្លាច​ឃើញ​ចាស់​ដែរ ព្រោះ​​ម៉ូដ​សម្លៀកបំពាក់​អាច​ជួយ​បាន។ ស្ទីល​ស្លៀក​ពាក់ ពិត​ជា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មើល​ទៅ​ឃើញ​ក្មេង​ជាង​មុន ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចេះ​ជ្រើស​រើស​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​បាន​សម័យ​កាល​។ ទន្ទឹម​នឹង​​ការ​ចង់​ឲ្យ​ស្អាត អ្នក​ក៏​ត្រូវ​គិត​គូ​ផា​សុកភាព​ដែរ​។ គួរ​រើស​យក​ស្ទីល​​ណា​ដែល​ស្អាត​ហើយ​ស្រួល​ខ្លួន​ទៀត​ ដូច​ជា​ស្ទីល​បែប​កូរ៉េ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដើម​។អត្ថបទថ្មី