របៀបធ្វើពងទាជ្រក់ ដែលកំពុងល្បីពេញបណ្តាញហ្វេសបុក

  • 2019-12-04 11:23:50 AM
  • ចំនួនមើល 956 ដង

ពងទាជ្រក់ ទុក1យប់ទេីបញាំបាន បុកទឹកត្រីកោះកុងហិលហិលញាំជាមួយ គេថាឆ្ងាញ់ដូចខួក្ដាម សាកធ្វេីញាំខ្លួនឯងបានណាចាំប្រាប់ពីវិធីធ្វេី

គ្រឿងផ្សំ៖

ទឹកត្រីស្កត្នោត
ស្កសរ ទឹកធម្មតា
ទឹកសុីអីុវខាប់
ម្ទិះខ្ទឹមស

វិធីធ្វើ៖

ដាំទឹកមួយចានអោយពុះដាក់ទឹកត្រីសុីអុីវស្កសរស្កត្នោតចូល ម្ទិះ ខ្ទឹម រួចកូចូលគ្នាពុះរួចទុកអោយក្ដៅឧនៗល្មម ពងទារគឺយកតែក្រហមទេ រួចដាក់ក្្នុងប្រអប់ចាក់ទឹកដាំនិងចូលក្របទុកមួយយប់ព្រឹកឡេីងញាំបាន ញាំជាមួយបាយក្ដៅៗនិងបុកទឹកត្រីកោះកុងញាំជាមួយ ទេីបឆ្ងាញ់។

Image may contain: food
Image may contain: food
Image may contain: food


អត្ថបទថ្មី