ក្រុមហ៊ុន Facebook បិទទីស្នាក់ការកណ្តាលបណ្តោះអាសន្ន ក្រោយរកឃើញបុគ្គលិកម្នាក់បានឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា

  • 2020-03-07 5:48:35 AM
  • ចំនួនមើល 545 ដង

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដោយយោងតាមសារព័ត៏មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ businessinsider បានឲ្យដឹងថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បុគ្គលិកជាអ្នកម៉ៅការជួលជុលអគារក្នុងក្រុមហ៊ុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ facebook ម្នាក់បានឆ្លងនូវវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ COVID-19។

បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គលិកដែលបានឆ្លងវីរុសនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រូវបានគេកោះហៅបងដើម្បីចាប់វិធានការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការពារមិនឲ្យឆ្លងរីករាលដាល។ក្រុមហ៊ុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Amazon, Facebook, Google និង Microsoft ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានស្នើសុំ

បុគ្គលិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅទី Seattle ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របស់ពួកគេឱ្យធ្វើការពីផ្ទះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយហ្វេសប៊ុកក៏បានលុបចោលសន្និសិទអ្នកអភិ​វឌ្ឍន៍ F8 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងដែលជាធម្មតាព្រឹត្តិការណ៍ធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ក្នុងនោះដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Seattle រដ្ឋ Washington ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នសិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕អត្ថបទថ្មី